Stresle Başetmenin 7 Yolu

Stres yönetiminde başlangıç noktası zihin yapısı olmalıdır. Bizi strese sokan bir etken karşısında nasıl bir duruş sergilediğimiz bu konu hakkında ne yapacağımızı da belirler. Öncelikle zihin pencerelerini açmak gerekir.

Tuğyan Yurtsever

Sihirli bir formül yok

Bilinmelidir ki stres yönetimi için sihirli bir formül yoktur. Bu konuda size çözüm getirebilecek yollar, çoğu zaman, kısmen veya tamamen bilgi sahibi olduğunuz, ancak muhtemelen düzgün bir şekilde uygulamayı seçmediğiniz yollardır.

Çözüm sizde

Stres yönetiminde bir ilerleme girişimi olacak ise bu büyük ihtimalle sizden çıkacaktır. Bu aydınlanma ve özgüven gerektiren bir kabul durumudur. Stres yönetimi için çözüm sizdedir.

Farkındalık

Herhangi bir konuda değişebilmek ve gelişebilmek için farkındalık gereklidir. Kişi eğer ortada onu strese sokan durum ile ilgili bir değişiklik yapabilme kapasitesi olduğunun farkında ise ancak o zaman çözüm yönünde adımlar atabilir. Farkındalık ön şarttır.

Sorgulama yapma

Bir değişiklik yapabilme kapasitesi olduğunun farkında olan kişi sorgulama yapabilir. Sorgulamak günlük koşturma içinde sürekli tekrarlanan döngüler arasında sıkışmışken bir süre için frene basıp düşünmeyi gerektirir. Bu düşünme kişiye içinde bulunduğu stresin sebeplerini ve çıkış için başvurabileceği olası yolları belirlemesine olanak verir.

Uygun yolları seçme

Stres etkeni farklı kişilerde farklı etkilere yol açabilir. Çok zorlu görünen bir durum bir kişi için hiç bir tesir yaratmaz iken çok basit bir durum başka bir kişi üzerinde yıkıcı bir stres etkisi yaratabilir. Benzer şekilde stres ile başa çıkmak için farklı kişilerin baş etme stratejisi için kişinin güçlü yönler neler olabilir?

Harekete geçme

Sadece fikri düzeyde vakit harcamak sonuç almak için yeterli değildir. Sonuç almak için harekete geçmek ve önceden belirlenmiş olan stres stratejisinin uygulanması gereklidir. Yol aldıkça tekrar sorgulama ve gerekiyorsa stratejide bazı değişiklikler yaparak istene sonuca varmak için uygulamayı sürdürmek önemlidir.

Kararlılık

Yol alırken kararlılık gösterme yine zihin yapısı ile sağlanacaktır. Kişinin önüne çıkan zorluklara ve engellere rağmen çözüm yaratma iradesi kararlılık gerektirir. Sizi yolda tutacak şey ne olabilir? Kimlerden destek alabilirsiniz? Zor anlarda yapacaklarınızı size ne hatırlatacak?

Yorumlar