1. Taraflar
Optimist Akademi Üyelik Hizmet Sözleşmesi (Sözleşme), Altıntepe Mah. Cevahirci Sok. Oylum Sitesi C Blok D:2 Maltepe / İstanbul ” adresinde faaliyet gösteren Optimist Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Tur. Ltd. Şti. (bundan sonra “Optimist Akademi” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) ile Sözleşme’yi okuyup ve kabul eden kişi (bundan sonra “Üye” veya “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında, aşağıda detayları açıklanan koşullar dâhilinde imzalanmıştır.

2. Amaç
Optimist Akademi, www.optimistakademi.com internet sitesi üzerinden verdiği ücretsiz atölyeler, ücretli atölyeler, ücretli eğitimler, ücretsiz eğitimler, Optimist Akademi üyeliği, ücretli ve ücretsiz indirilebilir dijital içerikler (video, pdf vs.) gibi bir üyelik hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

3. Tanımlar
Hizmet: Şirket tarafından sunulan; ücretli ve ücretsiz atölyeler, ücretli ve ücretsiz eğitimler, Optimist Akademi üyeliği, ücretli ve ücretsiz indirilebilir dijital içerikler (video, pdf vs.) online platformun oluşturulması.
İnternet Sitesi: www.optimistakademi.com isimli internet sitesi.İndirilebilir Dijital İçerik: Şirket tarafından belirlenen ücret karşılığında veya ücretsiz olarak üyelerin süresiz kullanımına sunulan, video, pdf, ses, görüntü dosyaları.
Şirket/Optimist Akademi: Hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu hizmetleri sunan tüzel kişi.
Ücretli Özel Atölye – Eğitim / Masterclass: Belirli bir konu hakkında eğitim vermeyi amaçlayan satın alan kişiye istediği zaman kullanma hakkı veren, belirli bir ücret karşılığında satın alınan eğitim ve atölye paketi.
Üye/Abone/Kullanıcı: Site’ye kaydolan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

4. Sözleşmenin Uygulanması
4.1. Optimist Akademi üyesi olmak ve bu sistem içerisindeki hizmetlerden yararlanmak isteyen kullanıcılar, işbu Sözleşme hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik Sözleşmesini kabul etmeyen kişilerin hizmetten faydalanma hakkı bulunmamaktadır.

4.2. İşbu Sözleşme, Sözleşmeye dahil olabilecek tüm şartlarla birlikte, tarafların hak ve yükümlülüklerini açıklar ve taraflardan herhangi birinin önceden yapmış olduğu yazılı veya sözlü tüm anlaşmaların, bildirimlerin veya beyanların yerine geçer.

4.3 Sözleşmede yer alan şartların değiştirilmesi Şirket’in yetkisinde olup, güncel şartlar internet sitesinde yer alacaktır.


5. Üyelik
5.1. Hizmet kapsamında ücretsiz olarak sunulan Optimist Akademi üyeliği ve ücretli olarak sunulan Optimist Akademi eğitim ve atölye paket aboneliği bulunmaktadır.

Optimist Akademi ye üye olmak için en az on sekiz (18) yaşında olmak ve/veya yasal mevzuat gereği sözleşme yapma ehliyetine/yetkisine sahip olmak gereklidir.

5.2. Optimist Akademi üyelerinin, ücretsiz atölyelere, ücretli özel atölyelere katılmaları, ücretli eğitimlere ve ücretsiz eğitimlere abone olmaları mümkündür. Üye olmayan kişilerin ücretsiz dahi olsa atölyelere katılma imkanı bulunmamaktadır.

5.3. Optimist Akademi eğitim / atölye aboneliğinin sona ermesiyle birlikte, abonelik nedeniyle erişim hakkı elde edilen atölyelere ve bu kapsamdaki her türlü içeriğe erişim hakkı kaybedilir.

5.4. Şirket tarafından sunulan ücretli özel atölyeler, üyelerine sunulan hizmet kapsamı dışında olup, Optimist Akademi eğitim / atölye üyelerinin bu hizmetten yararlanabilmesi, Şirket tarafından belirlenen ücretin ödenerek atölyenin satın alınması koşuluna bağlıdır.

5.5. Ücretli özel atölyeler, satın alan kişi tarafından süresiz olarak kullanılabilir. Atölyenin hizmete sunulduğu tarihler arasında atölyeyi satın alan üye, eğitimciler ile iletişime geçme ve geribildirim alma hakkına sahiptir. Ancak bu hak sadece atölyenin sitede hizmete sunulduğu tarihler arasında geçerli olup, bu tarihler dışında Şirket’in ve eğitimcilerin geri bildirimde bulunma taahhütleri bulunmamaktadır.

5.6. Şirket, belirtilmiş olan üyelikler haricinde yeni üyelik çeşidi ekleme veya mevcut üyelik çeşitlerini kaldırma ve ücretli atölye hizmetinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişikliğin, mevcut üyeler bakımından esaslı ve üyenin zararına olacak şekilde bir değişiklik olması halinde üyenin hizmeti sonlandırma hakkı mevcuttur.

5.7. Üye, mevcut üyeliği ile ilgili bilgilere internet sitesinde yer alan giriş bölümünden kullanıcı adı ve parolasını girerek ulaşabilir.

5.8. Üye, hesap oluştururken kendisi hakkında doğru bilgileri girmekle, ücretli eğitim ve atölye paketlerine kaydolması halinde geçerli bir ödeme yöntemi sağlamakla yükümlüdür.

5.9. Üyelik koşulları ve çeşitleri bakımından yapılacak değişiklikler internet sitesinde ilan edilecek olup, üye internet sitesini takip etmekle yükümlüdür. İlan edilen değişikliklerden dolayı üyenin uğrayacağı zararlardan Şirket sorumlu değildir.

6. Ücretler ve Ödemeler

6.1. Optimist Akademi’ ye üyelik ücretsiz olup, ücretli olarak belirtilen atölyeler ve eğitim paketleri ücretlidir.

6.2. Ücretli atölyeler, her atölye özelinde belirlenen ücretin ödeme sayfasında belirtilen yöntemlerle ödenmesi ve belirtilen bilgilerin doldurulması halinde satın alınabilecektir.

6.3. Eğitim ve atölyelerin ücretleri Şirket tarafından belirlenerek internet sitesinde ilan edilir. Şirket’in ücrette değişiklik yapma hakkı saklıdır. Abonelik ücreti, abonelik feshedilene kadar aylık olarak peşin ödenir. Aylık ödemelerin tahsilatı, aboneliğin aktifleştirildiği tarihten başlamak üzere her otuz (30) günde bir kez yapılır. Ancak seçilen ödeme yönetiminin kullanılamadığı veya ücretin tahsil edilemediği hallerde tahsilat tarihi değişiklik gösterebilecektir.

6.4. İndirilebilir dijital içerik, ücretli özel atölye veya eğitim paketleri kapsamında banka kartı/kredi kartı ile yapılacak ödemeler İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İyzico) unvanlı sanal pos şirketi aracılığı ile yapılmakla olup, kullanıcılar ödeme için İyzico’nun web sayfasına yönlendirirler. Optimist Akademi tarafından kullanıcıların finansal bilgileri tutulmaz. Bu nedenle bu konudaki sorumluluk İyzico’ya aittir.

6.5. Üye, tek seferlik ödeme veya aylık ödeme sırasında kullandığı banka/kredi kartlarının kendisine ait olduğunu, başkasına ait kartı kullanması halinde ise kart hamilinin ödeme için izninin bulunduğunu taahhüt etmektedir. Kart hamilinin izni olmadan kullanılan kartlarla ödeme yapılması halinde tüm sorumluluk üyeye aittir.

6.6. Şirket üyelere promosyon amaçlı özel indirim kodu tanımlama hakkına sahiptir. Ancak bu durum tek taraflı ve şirketin inisiyatifinde olup, devam zorunluluğu bulunmamaktadır.

6.7. Üyenin ödemede gecikmesi veya temerrüde düşmesi halinde, hizmete erişimi dondurulabilir veya engellenebilir. Ödemenin tamamlanması halinde üyenin hizmete erişimi tekrar sağlanacaktır. Ancak ödemede gecikme durumunda, Şirket, üyeden makul ceza faizi, hatırlatma ücreti ve uygulandığı hallerde, kanuni borç tahsilat maliyetlerini talep edebilecektir.

6.8. Şirketin hatalı olarak ücret tahsil etmesi halinde, üye tarafından yapılacak bildirimin Şirket tarafından tebliğ alındığı günden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ücret iadesi yapılacaktır.

7. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri
7.1. Şirket, sunduğu hizmetlere ilişkin hukuki yetkinin kendisine ait olduğunu, hizmetin sunulmasında herhangi hukuki veya başka bir engelinin bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2. www.optimistakademi.com alan adında kullanıma açılan internet sitesi üzerindeki tüm kullanım ve tasarruf hakkı Şirket’e aittir.
7.3. Şirket, Üyelerin, internet sitesinde paylaştıkları yazılardaki telif haklarını korumakla yükümlü değildir.
7.4. Şirket, internet sitesi üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapılacak değişiklikler sitede yayınladıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır.
7.5. Şirket, üyelerin birbiriyle olan ilişkilerinden sorumlu değildir.
7.6. Verilen hizmetin bir parçası olarak Şirket, üyelerle telefon, e-mail, sms, whatsapp ve benzer dijital araçlarla iletişime geçebilir.
7.7. Şirket, internet kesintisi, hız düşüklüğü veya üyenin kullanmakta olduğu internet hizmetindeki diğer aksaklıklardan dolayı hizmetin sunumunda yaşanan hata ve kesintilerden sorumlu olmayacaktır. Ayrıca Şirket makul bir çerçevede, kendi kontrolü dışında sayılan salgın hastalık, tabii afet, savaş, terör olayları, hükümet kısıtlamaları, grev, lokavt, işçi kıtlığı, ticari ihtilaf, yangın, patlama, sel veya diğer doğal olaylar ya da herhangi diğer bir mücbir sebepten dolayı hizmeti işbu Sözleşme kapsamında gereği gibi sunamamaktan dolayı sorumlu tutulamaz.
7.8. Şirket, Sözleşme çerçevesinde sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü taraflara devredebilir.

8. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri
8.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken ve aldığı hizmetlerden faydalanırken işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2. Üye, internet sitesinde paylaştığı içerikler nedeniyle üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet ve kişilik hakları dahil her türlü hakkına halel gelmediğini, kendi paylaşımları nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ve tazminat taleplerinden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
8.3. Üye, hesabının kontrolünden sorumlu olup, hizmete uygunsuz erişime müsaade etmemek, üyeliği süresince şifresini ve kendisine özel detayları kimseyle paylaşmamaktan sorumludur.
8.4. Paket satın alan üyeler, aboneliğini takip etmekle yükümlüdür. Sözleşmeyi sona erdirmek ve aylık olarak ödenen abonelik ücretini bir sonraki ay ödemek istemeyen üye, yeni aylık üyelik döneminden en geç bir gün önce fesih yapmakla yükümlüdür. Aksi halde abonelik, takip eden dönem içinde yenilecek ve otomatik olarak tahsil edilen abonelik ücreti iade edilmeyecektir.
8.5. Üye, Şirket’in yazılı izni olmadıkça, işbu Sözleşme ve hizmet kapsamında sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devredemez.
8.6. Üye, üyeliğini sahtecilik amacıyla veya hukuka aykırı diğer bir amaçla bağlantılı olarak kullanmamak; sitede kendisine ait olmayan, illegal, saldırgan (müstehcen, ırkçı, nefret söylemi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), ayrımcı, yanıltıcı, suistimal edici, kabul edilemez, taciz edici, iftira ve hakaret içeren, müstehcen, pornografik ve fikri hakları, markaları, gizlilik yükümlülüklerini, özel hayatı ya da kişiye özel hak ve bilgileri ihlal eden veya diğer bir şekilde üçüncü kişilere zarar veren ifadeleri kullanmamaktan sorumludur.
8.7. Üye, internet sitesinin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı, aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde Üye, Şirketin uğrayacağı yargı masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm zararlardan sorumludur.
8.8. Üye, üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak vereceği tüm zararlardan şahsen sorumlu olup, üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden Şirket’in sorumlu olmadığını, üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada Şirket’in tazminat ödemekle yükümlü tutulması halinde ödenen tazminat ve her türlü masraf, zarar ziyan bakımından kendisine rücu edilebileceğini ve rücu edilen bedelin kayıtsız şartsız ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
8.9. Hizmet’in Şirket’ten kaynaklanan bir sebeple uygun şekilde sunulmaması halinde üye, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 15. maddesinde yer alan haklarını kullanabilecektir.

9. Sözleşmenin Süresi ve Fesih
9.1. Sözleşme, üyelik kaydının oluşturulmasından itibaren geçerli olacak olup, üyeliğin Şirket veya Üye tarafından sona erdirildiği anda sona erecektir.
9.2. Optimist Akademi üyeliğini sonlandırmak isteyen üye; internet sitesinden ayarlar kısmına giriş yaparak “hesabımı sil” butonuna tıklayacak ve açılan yönlendirmelerle birlikte üyeliğini sona erdirebilecektir. Hesabın silinmesi ile birlikte üyenin geçmişte girmiş olduğu tüm veriler geri getirilemeyecek şekilde silinecektir.
9.3. Optimist Akademi eğitim / atölye paket aboneliğini sonlandırmak isteyen üye, ayarlar kısmında “abonelikten çık” butonuna tıklayacak ve açılan yönlendirmelerle birlikte aboneliğini sona erdirebilecektir.
9.4. Optimist Akademi eğitim / atölye paket üyeliği, aboneliğin iptal edildiği ay sonunda sona erecek ve Sözleşme yürürlükten kalkacaktır. Bir sonraki ay üyeliğe devam etmek istemeyen üye, yeni aylık üyelik döneminden en geç bir gün önce fesih yapmakla yükümlüdür. Aksi halde üyelik, takip eden dönem içinde yenilecek ve otomatik olarak tahsil edilen üyelik ücreti iade edilmeyecektir.
9.5. Üyeliğin sona ermesiyle Sözleşme ve üyelik nedeniyle elde edilen tüm haklar son bulacaktır.
Üyenin işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini ve bunlara ek olarak yürürlükteki yasaları, kuralları ve her türlü düzenlemeyi ihlal ettiği şüphesinin bulunması halinde Şirket, Sözleşmeyi feshederek üyenin hizmeti kullanmasını sona erdirme veya sınırlama hakkına sahiptir.

10. Cayma Hakkı
10.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1(ğ) maddesi uyarınca Şirket tarafından verilen hizmet elektronik ortamda anında teslim edilen gayri maddi mal kapsamında olup, cayma hakkına konu olabilecek hizmetlerin dışında yer almaktadır. Ancak işbu Sözleşme kapsamında üyeye 14 gün içerisinde kullanabileceği cayma hakkı tanınmıştır.
10.2. Üye, Sözleşme konusu hizmetin/ürünün satın alındığı tarihten itibaren başlayacak olan 14 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir.
10.3. Cayma hakkının kullanılabilmesi için Üye’nin cayma talebini, satın alma tarihinden itibaren başlayacak olan D:2 Maltepe / İstanbul” adresine yazılı olarak veya [email protected] adresine e-posta yolu ile ya da 0216 417 87 42 numaralı telefon yolu ile bildirme yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekmektedir. Süresi içerisinde bildirilmeyen talepler kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde cayma bildiriminde bulunulduğu takdirde Şirket, 14 gün içinde hizmet/ürün bedeli ve varsa teslimat masraflarını Üye’ye iade eder.

11. Kişisel Verilerin Korunması
11.1. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ 6698 sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından elde edilmiş/elde edilecek ya da üye tarafından Şirket ile paylaşılan ya da paylaşılacak kişisel verileri, Üye tarafından kendisinden talep edilen hizmetleri en etkin şekilde sunmak, sunduğu hizmetleri geliştirmek, üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini ve verimliliğini sağlamak adına ve/veya internet sitesi üzerinden Üyenin kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi amacıyla ve/veya üye ve müşterileri kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkan, teklif ve bilgileri sunmak, Üyelerle etkin iletişim kurma gibi amaçlarla ya da hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek adına ve bunlar dışında sair mevzuatta öngörülen hukuki sebeplerle, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri internet sitesinde yer alan Optimist Akademi Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak temin etmekte ve işlemektedir.

11.2. Üye, Aydınlatma Metni’nin okuduğunu-anladığını, aydınlatma yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yerine getirildiğini kabul ve beyan eder.

12. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü
12.1. İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin uygulanması, yorumlanması ile uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır.

11.2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere işbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

13. İletişim
Üye, üyelik işlemleri ile ilgili talep ve şikayetlerini “Altıntepe Mh. Cevahirci Sok. Oylum Sitesi C Blok D:2 Maltepe/İstanbul” adresine yazılı olarak bildirilebilir veya [email protected] adresine e-posta yolu ile ya da (0216) 417 87 42 numaralı telefon numarası üzerinden iletebilir. İletilen şikayet ve başvurular derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
Optimist Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Tur. Ltd. Şti.